Ważne miejsce we wspólnocie scholastykatu zajmują bracia zakonni. Głównym ich zadaniem w naszym Zgromadzeniu jest udział w dziele ewangelizacji, a najważniejszym narzędziem – świadectwo życia Ewangelią i praca fizyczna. Bracia oblaci są tymi, którzy dzięki swoim umiejętnościom budują Kościół – często w sensie dosłownym – zwłaszcza tam, gdzie słowo Boże jest głoszone po raz pierwszy. Na przestrzeni lat bracia pełnili w seminarium różne funkcje (furtian, krawiec, bibliotekarz, ekonom, ogrodnik, gospodarz, kierowca, introligator, pszczelarz). Życiem ukrytym na wzór św. Józefa i solidnym wykonywaniem swoich obowiązków bracia uczą nas szacunku dla pracy oraz dają przykład życia ewangelicznego.