Minionej nocy w obrzański klasztor po wiekach znowu tchnął duchem cysterskim. Pomogliśmy przy organizacji wydarzenia pt. “Noc kościołów” charakteryzując dawną część zabudowań klasztornych na czasy, gdy były one zamieszkane przez cystersów. Grupę ok. 70 uczestników w monastyczny klimat wprowadził nasz przewodnik oraz kilku innych współbraci, którzy upodobnili się do mnichów zamieszkujących niegdyś budynek, w którym obecnie mieści się WSD Misjonarzy Oblatów MN.