Grupa obrzańskich scholastyków wraz z oo. Józefem Wcisło i Grzegorzem Rurańskim wyjechała w piątkowe popołudniu do Warszawy, aby wziąć udział w sobotniej konferencji naukowej “Dziedzictwo Kodnia Sapiehów. Kultura, religia, polityka”. Organizatorem tego przedsięwzięcia, wpisującego się w obchody Roku Matki Bożej Kodeńskiej, był o. Paweł Zając OMI. Spotkanie odbyło się w Instytucie Historii PAN. Konferencja zgromadziła badaczy z Warszawy, Poznania, Lublina i Siedlec. Analizie poddano m.in. rozwój dóbr kodeńskich, politykę małżeńską rodu Sapiehów oraz kształtowanie się legendy o wykradzeniu cudownego obrazu przez Mikołaja Sapiehę z Rzymu. Owocem całodziennych obrad będzie publikacja naukowa zbierająca wygłoszone referaty.
DS