Każda wspólnota oblacka jest zobowiązana do przeżycia jednego dnia skupienia w każdym miesiącu. Wiąże się to z odłożeniem na bok codziennych obowiązków tylko po to, by móc bardziej otworzyć się na działanie łaski Boga przez modlitwę i atmosferę milczenia. W planie dnia skupienia naszej wspólnoty zawarte są następujące elementy: Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo pokutne, spotkanie wspólnoty oraz praca. Pomocą w dobrym przeżyciu tego czasu są konferencje, kazanie oraz homilia wygłoszone przez animatora dnia skupienia. Wczoraj był nim ks. Jacek Zjawin, katecheta a także katechetyk Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu.