Myślenie o sobie jest trochę jak kręcenie się po własnej orbicie – nie pozwala nam się uwolnić od problemów, które nas męczą. Wiedział o tym nasz założyciel – św. Eugeniusz de Mazenod. Pewnie dlatego napisał w tekście Konstytucji i Reguł, że:

“[Oblaci] muszą całkowicie wyrzec się siebie, a troszczyć się jedynie o chwałę Bożą i dobro Kościoła, o zbudowanie i zbawienie dusz. Muszą stać się gotowymi poświęcić całe swe mienie, zdolności, odpoczynek, osobę i życie z miłości do Jezusa Chrystusa, w służbie Kościołowi i dla uświęcenie bliźnich” (por. Przedmowa do Konstytucji i Reguł Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej).

Każdy człowiek posiada własną drogę do Boga, w której towarzyszy mu cała wspólnota Kościoła. Dla oblata tą drogą jest charyzmat oblacki, a mapą Konstytucje i Reguły, które zostawił nam św. Eugeniusz.

Dziś obchodzimy 194. rocznicę zatwierdzenia przez Kościół tekstu tego dokumentu. Dziękujemy Bogu za ten dar i prosimy Was o modlitwę w naszej intencji, żebyśmy trwali wiernie na drodze naszego powołania.