Wspólnota obrzańska rozpoczęła obchody Triduum Paschalnego. Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej przewodniczył o. Bernard Felczykowski OMI, ojciec duchowny oblackiego WSD. Homilię wygłosił o. Robert Koniczek OMI. W słowach „Uwolnimy się od lęków, gdy będziemy mogli powiedzieć: «Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus» (Ga 2,20)” o. Robert wskazał na Eucharystię, jako źródło siły do walki z lękiem. W związku z liturgią wielkoczwartkową zauważył także, iż „wspominanie Chrystusa polega na naśladowaniu Go w służbie”. Transmisja z Eucharystii była dostępna na facebookowej stronie seminarium.

Wielki Czwartek to w Kościele dzień, w którym w sposób szczególny dziękujemy Bogu za dar Eucharystii i kapłaństwa. Gesty i teksty liturgiczne tego dnia kierują uwagę wiernych także na wartość służby Bogu i bliźniemu.

Liturgia wielkoczwartkowa kończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do tzw. ciemnicy. Jest to symbol uwięzienia Jezusa Chrystusa, które poprzedza Jego śmierć na krzyżu.