Obchodzimy uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Ten dzień nawiązuje do ślubów lwowskich, w których król Jan Kazimierz oddał swój kraj w opiekę Maryi, zobowiązując się jednocześnie do szerzenia Jej czci oraz podjęcia starań o papieskie pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej. Król obiecał także  zająć się losem chłopów i zaprowadzić w państwie sprawiedliwość społeczną.

W związku z tą uroczystością, podczas Mszy św. o. Sebastian Łuszczki wygłosił homilię, w której przypomniał, że Maryja jest przykładem człowieka oddanego Bogu i dlatego stanowi inspirację dla każdego, kto szuka Jego woli w swoim życiu.