Konstytucje i Reguły Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej mówią: Lata scholastykatu mają za cel dać oblatowi dążącemu do kapłaństwa formację intelektualną i wymagane przygotowanie ogólne. Pogłębione nauczanie filozofii i teologii będzie stanowiło podstawę jego studiów. Scholastycy przygotują się możliwie jak najlepiej do głoszenia Słowa Bożego.(KKiRR 66).Czterech oblatów ma już te lata za sobą. Bowiem 30 maja zostali wyświęceni na kapłanów. Uroczystość ta odbyła się w obrzańskim kościele pw. św. Jakuba Większego. Szafarzem sakramentu był ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański.Święcenia przyjęli: Zbigniew Halemba OMI, Bartosz Koślik OMI, Piotr Osiński OMI oraz Piotr Radlak OMI.

Podczas Mszy św. ksiądz arcybiskup udzielił również święceń diakonatu czterem naszym współbraciom: Jakubowi Wandzichowi OMI, Dawidowi Stefaniszynowi OMI, Piotrowi Depcie OMI oraz Wojciechowi Trzcielińskiemu OMI.

Życzymy Wam, drodzy Współbracia, radości z posługi, wytrwałości w naśladowaniu Chrystusa – Dobrego Pasterza, Maryi, naszej matki i patronki oraz św. Eugeniusza. Niech wzrasta w Was miłość pasterska, abyście prowadzili siebie i ludzi wam powierzonych do świętości.