W kościele parafialnym pw. św. Jakuba Większego w Obrze metropolita poznański – abp Stanisław Gądecki udzielił święceń prezbiteratu i diakonatu oblackim scholastykom. W uroczystości udział wzięli misjonarze oblaci na czele z prowincjałem – o. Pawłem Zającem OMI, duchowni z rodzinnych parafii neoprezbiterów i nowych diakonów, najbliższa rodzina i przyjaciele. Liturgia święceń rozpoczyna się od momentu wezwania każdego z kandydatów po imieniu oraz dialogu przełożonego zakonnego z szafarzem święceń, podczas którego Kościół pyta o godność kandydatów do otrzymania święceń prezbiteratu i diakonatu.

Kazanie w trakcie liturgii wygłosił abp Stanisław Gądecki. W słowie skierowanym do zebranych skupił się na więzi św. Eugeniusza de Mazenoda z Eucharystią, podkreślając, że dzisiejszy dzień jest powodem radości nie tylko dla zgromadzonych w obrzańskiej świątyni, ale również dla Założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

Gdy Kościół w Polsce rozważa w swoim programie duszpasterskim temat Eucharystii, pożytecznym będzie dla nas wszystkich przypomnienie sobie więzi świętego założyciela oblatów, Eugeniusza de Mazenod, z Eucharystią. (…) Nastawienia serca, z jakim ten święty przygotowywał się do celebrowania Eucharystii i adoracji, mogą stanowić wymowny przykład także dla kapłanów naszych czasów, także dla nowo święconych. Już notatki Eugeniusza z czasów jego formacji seminaryjnej ukazują, jak kształtowała się jego zażyłość z Jezusem i Eucharystią. Skrupulatnie notował komunie, jakie mógł przyjąć za pozwoleniem swojego spowiednika. Wyznaczał sobie koniecznie usposobienie, aby komunię przyjmować godnie i pozwalać jej przynosić pełne owoce w swoim życiu. Rozważał też przykłady świętych, aby płonąć podobnym do nich ogniem miłości względem Eucharystii.

Korzystając obficie z listów Założyciela, metropolita poznański ukazywał eucharystyczny rys duchowości św. Eugeniusza.

Przykład świętego Eugeniusza de Mazenod zachęca do tego, aby kapłani naprawdę wierzyli w najświętszą tajemnicę Eucharystii, by Ją pobożnie sprawowali i by była Ona przeżywana intensywnie. Celebracja i adoracja Eucharystii pozwoli kapłanowi przybliżyć się do miłości Boga i przylgnąć do niej osobiście aż do zjednoczenia z umiłowanym Panem. Prezbiterzy i diakoni oraz wszyscy, którzy spełniają posługę eucharystyczną, niech zawsze czerpią z tych posług, spełnianych z uwagą oraz przygotowaniem, moc i zachętę do własnej, osobistej i wspólnotowej drogi uświęcenia.

Zachęcam także wszystkich świeckich, a w szczególności rodziny, aby w sakramencie miłości Chrystusa nieustannie znajdowały energię, potrzebną do przemiany swego życia w autentyczny znak obecności Zmartwychwstałego Pana, aby wszyscy ukazywali przez własne życie eucharystyczne blaski i piękno wyłącznej przynależności do Pana – zachęcał zgromadzonych hierarcha.

Służba oblacka jest nierozerwalnie związana nie tylko z Eucharystią, ale także z osobą Maryi Niepokalanej. Jest Ona dla oblatów wzorem i patronką. To Ona w swojej niezwykłej otwartości na Ducha Świętego całkowicie poświęciła się osobie i dziełu Jej Syna – Jezusa Chrystusa. To Ona, zatroskana o przyjęcie Chrystusa przez ludzi, pielgrzymuje razem z oblatami po misyjnych szlakach całej ziemi. Wszyscy oblaci, także dzisiaj święceni, zawsze będziecie uważać Ją za swoją matkę. Będziecie żyć z Nią w zażyłości, jaka łączy dzieci z matką. Dlatego wszędzie tam, gdzie pośle was Kościół, nieście ze sobą i w sobie żarliwe nabożeństwo do Niepokalanej, ponieważ jest Ona zapowiedzią zwycięstwa Boga nad wszelkim złem. Jej jesteście oblati, czyli Jej wszyscy zostaliście ofiarowani – konkludował arcybiskup poznański.

Posłuchaj całego kazania abp. Stanisława Gądeckiego:

Święcenia diakonatu otrzymali: Ernest Świderski OMI, Mateusz Zys OMI, Mateusz Król OMI i Maciej Organ OMI.

Święcenia prezbiteratu otrzymali: Jakub Wandzich OMI, Dawid Stefaniszyn OMI, Piotr Depta OMI i Wojciech Trzcieliński OMI.

Podczas popołudniowej akademii w auli seminaryjnej wystąpił klerycki zespół “Gitary Niepokalanej”. Neoprezbiterzy otrzymali swoje pierwsze obediencje. Dwaj diakoni, którzy zakończyli formację seminaryjną zostali skierowani na posługę pastoralną. Dk. Ernest Świderski OMI został skierowany do Gorzowa Wielkopolskiego, a dk. Mateusz Zys OMI do Kodnia.

(pg)