„Vivat Academia, vivant professores…”  – tymi słowami alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Obrze przywitali rozpoczynający się nowy rok akademicki 2021/2022.

W czwartek, 30 września, w obrzańskim seminarium miała miejsce uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/22. Wydarzenie to rozpoczęło się o godz. 10.00 wspólną Eucharystią w kaplicy seminaryjnej. Przewodniczył jej ojciec prowincjał Paweł Zając. Natomiast homilię wygłosił rektor seminarium – o. Sebastian Łuszczki. Przypomniał w niej, że studiowanie podobne jest do uprawiania sztuki. Zachęcił studentów, aby swoją pracę zamieniali w wielkie dzieła na miarę twórczości Michała Anioła.

Po mszy świętej wszyscy udali się do seminaryjnej auli. Chór odśpiewał „Gaude Mater Polonia” oraz „Gaudeamus igitur”. Do zgromadzonych gości przemówił o. dr Sebastian Łuszczki oficjalnie inaugurując nowy rok. Następnie prefekt studiów – o. dr Łukasz Krauze przedstawił sprawozdanie z działalności naukowowo-dydaktycznej oblaciego seminarium za rok 2020/21. Na koniec z wykładem wystąpił o. prof. UAM dr hab. Paweł Zając. Zaprezentował następujący temat: „100 lat Misjonarzy Oblatów MN w Polsce”.

Warto zaznaczyć, że osoby i instytucje szczególnie związane ze wspólnotą oblacką w Obrze otrzymały okolicznościowe medale wybite z okazji stulecia pobytu Misjonarzy Oblatów MN w Polsce.

Uroczystości zakończyły się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

kl. Mateusz Gołas OMI