8 września – święto Narodzenia NMP, dla wielu oblatów polskiej prowincji jest to szczególne święto, gdyż w tym dniu młodzi zakonnicy składają śluby zakonne. W tym roku w klasztorze obrzańskim śluby złożyło sześciu kleryków i jeden brat zakonny, są to:

fr. Kamil Dżalak OMI
br. Jakub Król OMI
fr. Artur Pawlak OMI
fr. Mikołaj Zatorski OMI
fr. Douglas Tsowa OMI
fr. Hiacynt Umunna OMI
fr. Kamil Krotosik OMI

Współbraciom życzymy opieki Niepokalanej i wytrwania w powziętych postanowieniach.

(mw)