W naszym przyseminaryjnym kościele wraz ze wspólnotą parafialną świętowaliśmy odpust ku czci Matki Bożej Pocieszenia. Kult Matki Bożej Pocieszenia w Obrze wiąże się z obrazem, który znajduje się w drugim ołtarzu bocznym na północnej ścianie kościoła świętego Jakuba Większego w Obrze. Pochodzi on z początków XVII wieku. Widzimy Maryję trzymającą Jezusa, który w swej prawej dłoni trzyma szczygła – symbol umiłowania stworzenia. Tym, co najbardziej przemawia w tym obrazie, jest wzrok Maryi skierowany ku nam. Jest to kopia obrazu Matki Boskiej Zbrasławskiej z Pragi, przywieziony z Litwy przez bpa Popławskiego pod koniec XVIIw. Pierwotnie znajdował się w cysterskim kapitularzu, następnie trafił do świątyni, gdzie dzięki staraniom Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, duszpasterzy obrzańskiej parafii, stał się ważnym obiektem kultu dla miejscowej wspólnoty. Świadczą o tym choćby liczne pieśni do Pani Obrzańskiej i comiesięczne nabożeństwo, odprawiane w III sobotę miesiąca.

(mw)