Pierwsze śluby: 7 września 1975, Św. Krzyż

Śluby wieczyste: 8 września 1979, Obra

Święcenia Kapłańskie: 14 czerwca 1981, Obra

Placówki:
1982 – praca duszpasterska we Wrocławiu-Popowicach
1982-1987 studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uwieńczone stopniem doktora teologii

Posługa w WSD Misjonarzy Oblatów MN w Obrze:
Od 1987 Wykładowca teologii dogmatycznej i formator
Równocześnie:
1987 – 1990 – Dyrektor biblioteki seminaryjnej
1990 – 1996 – Prefekt studiów
1996 – 2002 – Rektor Seminarium
Od 1998 adiunkt WT UAM w Poznaniu
2010 – kolokwium habilitacyjne