Pierwsze śluby: 8 września 1953

Śluby wieczyste: 8 września 1959

Święcenia Kapłańskie: 19 marca 1961

Pełniona posługa: formator, wykładowca

Placówki:
1950-1952 – Nauka w Junioracie Misjonarzy Obaltów M.N. w Lublińcu.
1952-1953 – Odbywa nowicjat na Świętym Krzyżu.
1953-1955 – Przebywa w junioracie w Markowicach.
1955-1961 – Studia filozoficzno – teologiczne w obrzańskim seminarium.
Po święceniach kapłańskich w 1967 roku wraz z całym swoim kursem odbywa staż pastoralnty w Lublińcu.
Studia na KUL-u na kierunku filozofii przyrody.
1967-1969 – Wychowawca i nauczyciel fizyki, chemii i astronomii w NSD w Markowicach.
Od 1969 jest wykładowcą dziedzin filozoficznych w obrzańskim seminarium oraz prowadzi lektorat z języka łacińskiego.