Pierwsze śluby: 1953

Śluby wieczyste: 1956

Święcenia Kapłańskie: 1958

Pełniona posługa: emeryt

Placówki:
1959 – 1963 Lublin
1963 – 1964 Kędzierzyn
1964 – 1966 Markowice
1966 – 1992 Obra
1992 – 2004 Poznań
2004 – 2009 Markowice
Obecnie ojciec Jan mieszka w klasztorze obrzańskim.