Pierwsze śluby: 8 września 1991

Śluby wieczyste: 8 września 1995

Święcenia Kapłańskie: 23 czerwca 1997

Pełniona posługa:

Od 2014 roku Rektor seminarium i superior obrzańskiej wspólnoty.

Formator, wykładowca Nowego Testamentu i języka greckiego.

Placówki:
1991-1997 – Studia filozoficzno – teologiczne w obrzańskim seminarium.
1997-1998 – Wychowawca w NSD w Markowicach.
1998-2001 – Studia specjalistyczne z Pisma Świętego na KUL-u.
2001 – licencjat z teologii biblijnej.
2001-2004 – Studia na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, ukończone licencjatem z nauk biblijnych.
2004-2007 – Studia doktoranckie na KUL-u w zakresie nauk biblijnych, zwieńczone pracą doktorską , obronioną 30 maja 2007.
Od 2007 jest formatorem i wykładowcą Nowego Testamentu i języka greckiego w obrzańskim seminarium.