Pierwsze śluby: 8 września 1969

Śluby wieczyste: 8 września 1972

Święcenia Kapłańskie: 22 czerwca 1975

Pełniona posługa: Od 1992 formator i wykładowca liturgiki w obrzańskim seminarium

Placówki:
1969-1975 – Studia filozoficzno – teologiczne w WSD w Obrze.
1975-1976 – Duszpasterstwo w Katowicach.
1976-1979 – Studia licencjackie w Rzymie.
1979 – Wychowawca w NSD Markowicach
Socjusz nowicjatu na Świętym Krzyżu.
Sekretarz prowincjalny.
Od 1992 formator i wykładowca liturgiki w obrzańskim seminarium.
2008 – obrona pracy habilitacyjnej.
2011 – włączony do grona profesorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.