Pierwsze śluby: 8 września 1986

Śluby wieczyste: 8 września 1990

Święcenia Kapłańskie: 20 czerwca 1992

Pełniona posługa: od 2008 członek zespołu formacyjnego, wykładowca teologii duchowości.

Placówki:
1986-1992 – Studia filozoficzno – teologiczne w Obrze.
1992 – 1994 – Studia z zakresu teologii duchowości na Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego w Warszawie ukończone licencjatem w 1994 r.
1994-1995 – Studia doktoranckie na ATK w Warszawie ukończone doktoratem w 1998 roku.
Socjusz nowicjatu na Świętym Krzyżu
Od 1998 – Wykłady z teologii duchowości w Obrze.
2002-2008 – Sekretarz prowincjalny.
Od 2002 – Adiunkt w Zakładzie Teologii Moralnej i Duchowości na UAM WT.
Od 2008 roku należy do obrzańskiej wspólnoty.

2014 – Habilitacja