Pierwsze śluby: 7 września 1982, Św. Krzyż

Święcenia Kapłańskie: 20 czerwca 1988

Placówki:

1989-2017 Madagaskar
2017 Obra

Pełniona posługa misjonarz.