Pierwsze śluby: 8 września 1952, Markowice

Śluby wieczyste: 8 września 1956, Obra

Święcenia Kapłańskie: 22 czerwca 1958 z rąk Abp Antoniego Baraniaka, Obra

Studia:
1952-1958 studia filozoficzno-teologiczne  w WSD Misjonarzy Oblatów MN w Obrze
1958-1959 studium pastoralne w Lublińcu
1971-1980 specjalistyczne studia zaoczne za zakresu biblijno-pastoralnego w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, uwieńczone stopniem doktora teologii biblijnej

Placówki:
1959-1965 socjusz mistrza nowicjatu na Św. Krzyżu
1965-1968 praca duszpasterska we Wrocławiu, w parafii św. Jadwigi
1968-1974 praca duszpasterska w Łebie
1974-1980 wykładowca i wychowawca w NSD Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Markowicach

Od 1980 formator i wykładowca egzegezy i teologii biblijnej Nowego Testamentu w WSD Misjonarzy Oblatów MN w Obrze
Od 1998 wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
(Sekcja w Obrze)

2014 – Emerytura uniwersytecka. Ojciec jest nadal zaangażowany w pracę duszpasterską. Oprócz tego jest spowiednikiem w seminarium.