Tytuł „ojciec” używany był w historii w stosunku do kapłanów należących do dawnych zakonów (benedyktynów, franciszkanów, dominikanów etc). Niektóre z nowych zgromadzeń zakonnych (od XVI w) również zachowały tę formę tytułowania na znak kontynuacji tradycji. Ojcem nazywany jest więc każdy oblat, który otrzymał święcenia kapłańskie (jest księdzem).

Czym zajmują się nasi ojcowie w Obrze? Część z nich jest wykładowcami – uczą nie tylko w naszym seminarium, ale też na Wydziale Teologicznym w Poznaniu czy w seminarium Księży Chrystusowców. Poza pracą dydaktyczną ojcowie są zaangażowani również w pomoc duszpasterską w obrzańskiej parafii i sąsiednich dekanatach. Kilku z nich podejmuje również posługę głoszenia misji parafialnych oraz rekolekcji, zarówno w Polsce, jak i za granicą.