Bielecki Jan, o. prof. UKSW dr hab. – Psychologia

 

Czepirski Krzysztof, o. mgr – Fonetyka pastoralna / emisja głosu

 

De Mezer Dambek Maria, dr – Medycyna pastoralna

 

Gali Tomasz, o. mgr lic. – Język grecki
– Język hebrajski
Głowiński Marcin, ks. dr – Pedagogika

 

Grzebień Bogusław, ks. dr – Muzyka kościelna

 

Kluj Wojciech, o. prof. UKSW dr hab. – Religiologia

 

Kochaniewicz Bogusław, o. prof. dr hab. – Teologia fundamentalna
– Eklezjologia
Krauze Łukasz, o. dr – Homiletyka
– Przepowiadanie w aspekcie teorii komunikacji
– Teologia pastoralna
Krzyżostaniak Grzegorz, o. dr – Misjologia

 

Kubiak Piotr, ks. dr – Prawo kanoniczne

 

Kudełka-Lwowska Magdalena, dr – Katechetyka

 

Latusek Paweł, o. dr – Wstęp do filozofii
– Historia filozofii
– Antropologia filozoficzna
– Duchowość Zgromadzenia OMI
– Metafizyka
Lijka Kazimierz, o. dr hab. – Liturgika

 

Łuszczki Sebastian, o. dr – Etyka
– Teologia moralna fundamentalna i szczegółowej
– Pokuta i sakrament pokuty
Maciejewski Andrzej, ks. dr – Stary Testament
– Wstęp do Pisma Świętego
Mikołajewski Artur, mgr – Wychowanie fizyczne

 

Nieścior Leon, o. prof. dr hab. – Patrystyka

 

Pacholski Robert, mgr – Język angielski

 

Pawluś Grzegorz, o. mgr inż. – Technologia informacyjna

 

Piasecki Piotr, o. prof. UAM dr hab. – Teologia duchowości

 

Puchała Marian, o. dr – Ekumenizm

 

Rostkowski Marek, o. dr – Misjologia

 

Rurański Grzegorz , o. dr – Prawo kanoniczne

 

Różański Jarosław, o. prof. dr hab. – Misjologia

 

Sojka Alojzy, o. mgr – Język łaciński
– Ćwiczenia z historii filozofii
– Ćwiczenia z metafizyki
– Ćwiczenia z historii filozofii
Sprutta Justyna, dr – Konserwacja zabytków

 

Stelmach Dawid, ks. dr – Katolicka nauka społeczna

 

Szczepaniak Maciej, ks. dr hab. – Mass media w duszpasterstwie

 

Tomanek Roman, o. dr – Logika i teoria poznania

 

Trocha Bogdan, prof. UZ dr hab. – Filozofia przyrody
– Filozofia Boga
Wcisło Józef, o. dr – Język grecki
– Biblia hebrajska – zasady interpretacji
– Nowy Testament
– Teologia biblijna
Wiśniewski Sebastian, o. dr – Teologia przepowiadania
– Homiletyka
Wojtczak Adam, o. prof. UAM dr hab. – Teologia dogmatyczna

 

Zając Paweł, o. prof. UAM dr hab. – Historia Kościoła
– Praca w bibliotece i informacja teologiczna
– Wstęp do teologii