Wcisło Józef, o. dr – Wstęp do Pisma Świętego
– Język grecki
– Biblia hebrajska – zasady interpretacji
– Nowy Testament
– Teologia biblijna
Zając Paweł, o. dr hab. – Historia Kościoła
– Praca w bibliotece i informacja teologiczna
– Wstęp do teologii
Latusek Paweł, o. dr – Wstęp do filozofii
– Historia filozofii
– Antropologia filozoficzna
– Duchowość Zgromadzenia OMI
– Metafizyka
Łuszczki Sebastian, o. dr – Etyka
– Teologia moralna fundamentalna
Bogusław Grzebień, o. dr – Muzyka kościelna

 

Piasecki Piotr, o. dr hab. – Teologia duchowości

 

Lijka Kazimierz, o. prof. UAM dr hab. – Liturgika

 

Sojka Alojzy, o. mgr – Język łaciński
– Ćwiczenia z historii filozofii
– Ćwiczenia z metafizyki
– Ćwiczenia z historii filozofii
Bielecki Jan, o. prof. UKSW dr hab. – Psychologia

 

Wojtczak Adam, o. prof. UAM dr hab. – Teologia dogmatyczna

 

Wiśniewski Sebastian, o. dr

 

– Teologia przepowiadania
– Homiletyka
– Przepowiadanie w aspekcie teorii komunikacji
Zjawin Jacek , o. dr – Katechetyka

 

Rurański Grzegorz , o. dr – Prawo kanoniczne

 

Jochem Teodor, o. dr – Teologia moralna szczegółowa
– Pokuta i sakrament pokuty
Nieścior Leon, o. prof. dr hab. – Patrystyka

 

Rostkowski Marek, o. dr – Misjologia

 

Puchała Marian, o. dr – Ekumenizm

 

Trocha Bogdan, prof. UZ dr hab. – Filozofia przyrody
– Filozofia Boga
Kluj Wojciech, o. prof. UKSW dr hab. – Religiologia

 

Tomanek Roman, o. dr – Logika i teoria poznania

 

Czepirski Krzysztof, o. mgr – Fonetyka pastoralna / emisja głosu

 

Kochaniewicz Bogusław, o. prof. dr hab. – Teologia fundamentalna
– Eklezjologia
Głowiński Marcin, ks. dr – Pedagogika

 

Kubiak Piotr, ks. dr – Prawo kanoniczne

 

Krauze Łukasz, o dr – Homiletyka
– Przepowiadanie w aspekcie teorii komunikacji
Nawrot Janusz, ks. prof. dr hab. – Stary Testament

 

Poniży Bogdan, ks. prof. dr hab. – Stary Testament

 

Mikołajczak Mieczysław, ks. prof. dr hab. – Stary Testament

 

Stelmach Dawid, ks. dr – Katolicka nauka społeczna

 

Sprutta Justyna, dr – Konserwacja zabytków

 

Sammler Krystian, ks. dr – Teologia pastoralna

 

De Mezer Dambek Maria, dr – Medycyna pastoralna

 

Szczepaniak Maciej, ks. dr hab. – Mass media w duszpasterstwie

 

Topolewski Piotr, mgr – Technologia informacyjna

 

Pacholski Robert, mgr – Język angielski

 

Mikołajewski Artur, mgr – Wychowanie fizyczne