Bielecki Jan, o. prof. UKSW dr hab. – Psychologia
Czepirski Krzysztof, o. mgr – Fonetyka pastoralna / emisja głosu
De Mezer Dambek Maria, dr – Medycyna pastoralna
Gali Tomasz, o. mgr lic. – Język grecki
– Język hebrajski
Głowiński Marcin, ks. dr – Pedagogika
Grzebień Bogusław, ks. dr – Muzyka kościelna
Kluj Wojciech, o. prof. UKSW dr hab. – Religiologia
Kochaniewicz Bogusław, o. prof. dr hab. – Teologia fundamentalna
– Eklezjologia
Krauze Łukasz, o. dr – Homiletyka
– Przepowiadanie w aspekcie teorii komunikacji
– Teologia pastoralna
Krzyżostaniak Grzegorz, o. dr – Misjologia
Kubiak Piotr, ks. dr – Prawo kanoniczne
Kudełka-Lwowska Magdalena, dr – Katechetyka
Latusek Paweł, o. dr – Wstęp do filozofii
– Historia filozofii
– Antropologia filozoficzna
– Duchowość Zgromadzenia OMI
– Metafizyka
Lijka Kazimierz, o. dr hab. – Liturgika
Łuszczki Sebastian, o. dr – Etyka
– Teologia moralna fundamentalna i szczegółowej
– Pokuta i sakrament pokuty
Maciejewski Andrzej, ks. dr – Stary Testament
– Wstęp do Pisma Świętego
Mikołajewski Artur, mgr – Wychowanie fizyczne
Nieścior Leon, o. prof. dr hab. – Patrystyka
Pacholski Robert, mgr – Język angielski
Pawluś Grzegorz, o. mgr inż. – Technologia informacyjna
Piasecki Piotr, o. prof. UAM dr hab. – Teologia duchowości
Puchała Marian, o. dr – Ekumenizm
Rostkowski Marek, o. dr – Misjologia
Rurański Grzegorz , o. dr – Prawo kanoniczne
Różański Jarosław, o. prof. dr hab. – Misjologia
Sojka Alojzy, o. mgr – Język łaciński
– Ćwiczenia z historii filozofii
– Ćwiczenia z metafizyki
– Ćwiczenia z historii filozofii
Sprutta Justyna, dr – Konserwacja zabytków
Stelmach Dawid, ks. dr – Katolicka nauka społeczna
Szczepaniak Maciej, ks. dr hab. – Mass media w duszpasterstwie
Tomanek Roman, o. dr – Logika i teoria poznania
Trocha Bogdan, prof. UZ dr hab. – Filozofia przyrody
– Filozofia Boga
Wcisło Józef, o. dr – Język grecki
– Biblia hebrajska – zasady interpretacji
– Nowy Testament
– Teologia biblijna
Wiśniewski Sebastian, o. dr – Teologia przepowiadania
– Homiletyka
– Liturgika
Wojtczak Adam, o. prof. UAM dr hab. – Teologia dogmatyczna
Zając Paweł, o. prof. UAM dr hab. – Historia Kościoła
– Praca w bibliotece i informacja teologiczna
– Wstęp do teologii