Celem działalności Kleryckiej Grupy Misyjnej jest przede wszystkim modlitwa w intencji misji. W każdy piątek po wspólnych modlitwach grupa spotyka się dodatkowo na modlitwie w intencji misji i misjonarzy. Poza tym w każdą ostatnią środę miesiąca spotykamy się na porannych modlitwach i rozmyślaniu misyjnym przygotowywanym przez członków grupy. Klerycy podejmują również działalność  zewnętrzną, jak np. szkolne animacje misyjne.

My, młodzi oblaci, którzy przygotowują się do podjęcia pracy misjonarskiej „na krańcach świata” prosimy wszystkich odwiedzających tę stronę o modlitwę w naszej intencji, aby to zaangażowanie misyjne było zawsze żywe oraz abyśmy sami potrafili być zawsze otwarci na potrzeby drugiego człowieka.