Pierwsza wzmianka o oblackiej pasiece w Obrze pochodzi z 1936r., a seminaryjny periodyk „Gość z Obry” opisał ją jako wzorową. W jej skład wchodziło 20 uli, a opiekował się nią brat ogrodnik Antoni Sieradzki OMI. Pasieka, chociaż należała oficjalnie do Koła Wolsztyńskiego, była najprawdopodobniej częścią ogrodu, który zaopatrywał w warzywa klasztorną kuchnię.

Po wojnie opiekę nad pasieką przejęli klerycy, którzy zajmowali się pszczołami (z różnymi skutkami) aż do roku 2005. Pszczelarzami byli m.in. frs. Stanisław Grzybek i Franciszek Żok, a ostatnim klerykiem-pszczelarzem był fr. Wiesław Kubalski, dziś misjonarz Wschodu (Ukraina/Rosja).

Liczba kleryków z biegiem lat ubywała, natomiast pracy było coraz więcej. Z tego powodu pieczę nad pasieką przejął brat introligator Zdzisław Cieśla OMI. Aktualnie pasieka liczy 34 rodziny pszczele. Br. Zdzisław swój czas wolny przeznacza na wyrób świec i figur woskowych, zbiera pyłek pszczeli i produkuje propolis. Bierze również udział w spotkaniach dokształcających dla pszczelarzy, organizuje wystawy, imprezy i święta miodowe.