Wyższe Seminarium Duchowne
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
ul. Szkolna 12
64 – 211 Obra

tel.:  (68) 384-20-47 lub (68) 384-12-23

rektor.obra@oblaci.pl /rektor/
ekonom.obra@oblaci.pl /ekonom/

Gazetka seminaryjny „Mozaika Obrzańska”: mozaikaomi@gmail.com

Numer konta bankowego seminarium:
PKO  BP  78 1020 4144 0000 6502 0003 9420 (PLN)
PEKAO SA 11 1240 1763 1111 0000 1812 9878 (PLN)