Wyższe Seminarium Duchowne
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
ul. Szkolna 12
64 – 211 Obra

tel.:  (68) 384-20-47 lub (68) 384-12-23
fax:  (68) 384-26-95

rektor.obra@oblaci.pl /rektor/
prefekt.obra@oblaci.net /pref. studiów/
biblioteka.obra@oblaci.net /biblioteka/
obrapar@oblaci.pl /parafia/
dom.obra@oblaci.pl /klasztor/

 

Gazetka seminaryjny „Mozaika Obrzańska”: mozaikaomi@gmail.com

Numer konta bankowego seminarium:
PKO  BP  WOLSZTYN  78 1020 4144 0000 6502 0003 9420