Pierwszą wzmianką w seminaryjnych archiwach odnoszącą się do Honorowych Dawców Krwi związanych z WSD Misjonarzy Oblatów MN w Obrze jest list p. Izabeli Czai zaadresowany do Józefa Niesyto OMI z września 1982 r. Jest to podziękowanie za „dar krwi” niezbędnej do leczenia kogoś z rodziny, który złożyli klerycy. Natomiast oficjalnym dokumentem zatwierdzającym powstanie Koła Kleryckiego HDK przy WSD w Obrze jest Sprawozdanie z 28 września 1983 r. (L. dz. 93/83), podpisane przez ówczesnego rektora seminarium, a zarazem opiekuna Koła HDK, o. dra Józefa Kuca OMI. Koło liczyło wówczas 16 członków.

Kolejne dokumenty mówią o dalszej działalności HDK. Jednym z nich jest Upoważnienie z 21 marca 1989 r., z którego dowiadujemy się o „oblackim banku krwi”. Z treści tego dokumentu wynika, że z oddanej przez młodych oblatów krwi korzystać mogli ludzie, którym była ona w danym momencie potrzebna (np. do transfuzji podczas operacji). Dzisiaj, w wypadku nagłej potrzeby, nadal istnieje możliwość zgłoszenia się do WSD w Obrze w celu pozyskania krwiodawców – szczegóły poniżej).

20 listopada 1998 r. z okazji obchodów 40-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce po uroczystej Eucharystii w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie ks. mjr Zenon Surma (krajowy duszpasterz HDK przy Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego) przekazał na ręce ojca prowincjała Pawła Latuska OMI specjalny „Krzyż Pamiątkowy”. Został on wykonany z konaru „Sosny Powstańców 1863 r.” rosnącej w Kampinowskim Parku Narodowym – drzewa, na którym Rosjanie wieszali Polaków pojmanych w czasie Powstania Styczniowego. Jest to dar za 15 lat prowadzenia humanitarnej działalności w imię miłości bliźniego.

JEŻELI POTRZEBNA JEST KREW…
Jeżeli potrzebują Państwo krwi dla siebie lub bliskiej osoby istnieje możliwość pozyskania dawców z grona kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów MN w Obrze.