Biblioteka jest otwarta dla osób z poza seminarium w środy w godz. 14:30-16:15

 

Regulamin Biblioteki WSD:

1. Biblioteka WSD Misjonarzy Oblatów MN nie jest instytucją publiczną.

2. Osoby z zewnątrz mogą korzystać z biblioteki na zasadach wyjątkowości i pod określonymi warunkami.

3. Czytelnia jest dostępna według reguł obowiązujących użytkowników wewnętrznych.

4. Biblioteka nie prowadzi serwisu kopiowania.

5. Wypożyczanie książek na zewnątrz jest ograniczone:

  • wypożyczamy książki, które nie są aktualnie potrzebne w seminarium;
  • nie wypożyczamy więcej niż trzy pozycje (lub pięć woluminów, jeżeli któraś z książek jest wielotomowa);
  • wypożyczamy na okres jednego miesiąca; w wyjątkowych przypadkach jest możliwość przedłużenia, jednak nie dłużej niż ponad drugi miesiąc;
  • książki dotyczące Obry, cystersów i oblatów oraz prace magisterskie, czasopisma bieżące i roczniki czasopism udostępniamy tylko na miejscu, tj. w czytelni.

6. Osobom, które nie stosują się do naszego regulaminu, a szczególnie tym, które gubią, niszczą lub przetrzymują wypożyczone książki, zawiesimy lub zniesiemy przywilej korzystania z seminaryjnej biblioteki.

7. Ze względu na podporządkowanie pracy bibliotekarzy programowi seminarium podane godziny otwarcia biblioteki mogą ulegać zmianom.

 

Katalog biblioteczny on-line:
http://www.fides.org.pl/index.php/bazy-on-line/bazy-bibliotek/41-obra-biblioteka-wsd-misjonarzy-oblatow-maryi-niepokalanej