Założyciel naszej rodziny zakonnej, św. Eugeniusz de Mazenod często powtarzał, że wzorem naszej wspólnoty są Apostołowie zgromadzeni wokół Jezusa Chrystusa. Tak jak oni pochodzimy z różnych środowisk i każdy z nas ma inną historię. Są między nami byli managerowie, wojskowi, budowlańcy, kierowcy oraz osoby, które miały przed sobą możliwość studiowania na najlepszych uczelniach w kraju. Zostawiliśmy to wszystko i poszliśmy za Chrystusem. W myśl naszych Konstytucji i Reguł wspólnota ta jest apostolską, gdyż łączy ją miłość do Jezusa Chrystusa oraz gorliwość o zbawienie dusz.