Podstawą działania grupy oblacko-powołaniowej jest jedna z Konstytucji i Reguł Misjonarzy Oblatów MN, która mówi, że wszyscy oblaci indywidualnie i wspólnie są zobowiązani do apostolstwa na rzecz powołań (R 25a).

Jako grupa klerycka, przede wszystkim regularnie modlimy się o nowe powołania. Na wspólnych porannych medytacjach formujemy się wzajemnie charyzmatem św. Eugeniusza; bierzemy udział w akcjach powołaniowych, wyjazdach na rekolekcje oraz spotkaniach skautów Europy.

Grupa nie skupia się jedynie na pozyskiwaniu nowych powołań, ale pamiętamy także o nas samych – modlimy się i pracujemy nad jak najlepszym rozeznaniem powołania w seminarium oraz coraz gorliwszym życiu oblackim.

Przytoczona wyżej reguła jest kluczem do odnajdywania powołań do naszego zgromadzenia – dopóki działamy jako wspólnota i wszystkim sprawa powołań leży na sercu – dopóty jesteśmy spokojni o naszą przyszłość, bo Bóg nam hojnie błogosławi.