„Mozaika Obrzańska” jest czasopismem z wieloletnią historią wydawanym przez wspólnotę obrzańskiego seminarium. Piszą w nim zarówno klerycy, bracia, jak i ojcowie. Po co i dla kogo jest „Mozaika”? Pismo skierowane jest na pierwszym miejscu do rodzin oblatów, którzy w obrzańskim klasztorze przeżywają tzw. pierwszą formację; ma ono za zadanie ukazywać naszą codzienność. To otwiera pismo również na wszystkich oblatów z formacji ustawicznej, tzn. takich, którzy opuścili Obrę jako bracia po ślubach wieczystych lub wyświęceni ojcowie. Kwartalnik dociera również do szerokiego grona sympatyków obrzańskiej Alma Mater, szczególnie do osób związanych z Sekretariatem Powołań.