Od kilkudziesięciu lat w naszym seminarium działają tzw. grupy nieformalne. Przypominają one nieco grupy duszpasterskie funkcjonujące przy parafiach, ale w ich skład wchodzą wyłącznie klerycy i bracia na ślubach czasowych. Celem grup jest rozwój indywidualnej pobożności oraz nauka prowadzenia małych wspólnot modlitewnych.