Wspólnota obrzańska zaangażowana jest w wiele dzieł. Oprócz zwykłego duszpasterstwa i pomocy w okolicznych parafiach młodzi oblaci głoszą rekolekcje szkolne, prowadzą animacje misyjne i akcje ewangelizacyjne. Ważną przestrzenią zaangażowania kleryków i braci w formacji pierwszej są praktyki na rekolekcjach powołaniowe, towarzyszenie w duszpasterstwie skautów, pomoc w parafiach oblackich, wizyty w więzieniach, domu dziecka, czy Domach Pomocy Społecznej.

Jedną z najbardziej spektakularnych form zaangażowania w życie lokalnej społeczności są sztuki teatralne wystawiane przez wspólnotę kursów I i II w seminaryjnej auli.

Spośród licznych aktywności kleryckich, związanych z szeroko pojętą formacją, prezentujemy trzy – jako przykład:
– zespół muzyczny Gitary Niepokalanej,
– Mozaika Obrzańska,
– pasieka br. Zdzisława.