Reguła 60a.

„Śluby czasowe składa się każdorazowo na jeden rok. Należy przyjąć, że trwają one do następnego ich odnowienia, które według znania przełożonych będzie można wyprzedzić lub opóźnić o trzy miesiące (…)”.

7 września zakończyliśmy siedmiodniowe rekolekcje przygotowujące wspólnotę seminaryjną do ślubów. Dla niektórych to zobowiązanie jest czasowe (odnowienie ślubów), ale dla pięciu naszych współbraci będzie to zobowiązanie na zawsze.

8 września o godz. 10:00 podczas uroczystej Eucharystii fratres Piotr Lichaczewski, Vadym Dorosh, Daniel Ziółkowski, Marcin Dyrda oraz Cezary Klocek złożą śluby wieczyste.

Rekolekcje dla naszej wspólnoty przeprowadził o. Ryszard Bożek CSsR – rektor WSD redemptorystów w Tuchowie w latach 1996 – 2002 oraz przełożony Warszawskiej Prowincji Redemptorystów w latach 2008 – 2011.