Dziś rano pięciu naszych współbraci z kursu IV (frs Bartosz Koślik, Nazar Boyko, Piotr Osiński, Zbigniew Halemba oraz Piotr Radlak) przyjęło posługę akolitatu. Oznacza to, że stali się nadzwyczajnymi szafarzami Komunii świętej. Akolita może udzielać Komunii św. podczas Mszy św. lub poza nią (np.: zanoszenie Komunii św. chorym). W razie potrzeby akolici mogą podać choremu Komunię św. jako wiatyk.