Czterech naszych współbraci: Piotr Osiński, Zbigniew Halemba, Piotr Radlak i Bartosz Koślik, złożyli dzisiaj wieczystą oblację. W imieniu ojca generała śluby przyjął prowincjał polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej o. Paweł Zając OMI.

Złożenie ślubów wieczystych oznacza definitywne oddanie się na wyłączną służbę Bogu w zgromadzeniu zakonnym.

W swojej homilii o. Paweł Zając OMI zwrócił uwagę na to, jak bardzo współczesny Kościół potrzebuje gorliwych i pobożnych zakonników. Przytoczył również list św. Eugeniusza de Mazenoda z 1844 roku, skierowany do rektora WSD, w którym studiowali wówczas oblaccy klerycy. W liście tym nasz założyciel upomina rekora za to, że jest zbyt mało wymagający względem scholastyków. Że brak im gorliwości i zapału, którymi powinni cechować się w młodości.

O. Paweł Zając OMI zastosował również porównanie, w którym zestawił formację z wypalaniem glinianego naczynia. Dopóki nie zostanie ono wypalone, nie będzie w stanie spełniać swojej funkcji, gdyż będzie jedynie błotną masą. Warto więc stawiać czoła trudnościom, które Bog stawia na drodze powołania, gdyż pozwalają nam one na wzrost.

W trakcie Eucharystii składający śluby otrzymali swoje krzyże oblackie, szkaplerze oraz egzemplarz Konstytucji i Reguł naszego zgromadzenia.

Po Mszy św. neoprofesi wraz ze swoimi rodzinami, współbraćmi, przyjaciółmi i pozostałymi gośćmi udali się na uroczysty obiad oraz kawę.