W seminarium swoje 25 lat kapłaństwa obchodzili oo. Kasperski Mariusz OMI, Lachowski Andrzej OMI, Noga Andrzej OMI, Skiba Marek, Rostkowski Marek OMI, Lepich Michał OMI, Janiak Grzegorz OMI. Towarzyszyli im kursowcy br. Leszek Kluczyński OMI i Jarosław Łyskawka OMI jak i wspólnota seminaryjna.