Zakończyliśmy dzień skupienia. Dotychczas rozważaliśmy przemijalność człowieka i modliliśmy się za tych którzy już odeszli. Dzisiaj również dziękowaliśmy Bogu z okazji 200 rocznicy powstania pierwszych konstytucji i reguł Misjonarzy  Prowansji później Misjonarza Oblatów Maryi Niepokalana. Konferencje wygłosił o. Piotr Piasecki OMI. A podczas wspólnej adoracji uroszczenie odnowiliśmy śluby zakonne.