W dniach 16-17 listopada obrzańscy klerycy uczestniczyli w konferencji naukowej zatytułowanej “Święty Krzyż jako skarb kultury i historii”. Inicjatorem przedsięwzięcia był o. Paweł Zając OMI prowincjał oraz pracownik naukowy Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Dwudniowe obrady, dzięki starannie dobranym referatom, stały się podróżą biegnącą od archeologicznych pozostałości minionych stuleci ukrytych pod murami świętokrzyskiego opactwa, poprzez rekonstruowanie oraz analizę benedyktyńskiego księgozbioru, poznawanie biogramów oraz duchowości osób związanych ze Świętym Krzyżem, po plany kontynuowania dziedzictwa tego najstarszego polskiego sanktuarium. Najbardziej trafnym wydaje się podsumowanie przedmiotu badań dokonane przez prof. Tomasza Mikę, który mówiąc o Świętym Krzyżu określił go mianem “fenomenu”. Oby przysłuchiwanie się efektom pracy ludzi, którzy poświęcili się badaniu i popularyzacji świętokrzyskiego klasztoru uświadomiło klerykom jak wielkie dziedzictwo kulturowe i historyczne stało się dziś udziałem naszego zgromadzenia.

(ds)