W całym Kościele obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W naszym seminarium uroczystej Eucharystii przewodniczył prowincjał, o. dr hab. Paweł Zając OMI. Homilię zaś wygłosił rektor, o. dr Józef Wcisło OMI. Nawiązał w niej do zasad formacji obowiązujących w seminarium św. Sulpicjusza, w którym uczył się nasz Założyciel.  Podstawowa idea formacyjna tamtych czasów (XVIII w.) streszcza się w biblijnych słowach: Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. (Ga 2,20a). Podczas Mszy św. niektórzy z naszych współbraci dołączyli do grona Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny ogłosił papież Pius IX w konstytucji apostolskiej „Ineffabilis Deus” z 8 grudnia 1854 roku. Brzmi on następująco: (…) ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną, i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.