10 maja 2019 r. obrzańskie seminarium stało się areną zmagań młodych kaznodziejów. Tego dnia odbył się historyczny, bo pierwszy, Ogólnopolski Konkurs Homiletyczny dla Kleryków. Jego celem było doskonalenie warsztatu homiletycznego oraz budowanie międzyseminaryjnej wspólnoty. W pionierskim przedsięwzięciu wzięło udział ośmiu uczestników. Reprezentowali oni: diecezję opolską, zgromadzenie Ducha Świętego, redemptorystów, salezjanów oraz WSD Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.
Jury w składzie: pani mgr Barbara Bajon, o. dr Marcin Wrzos OMI, ks. dr Michał Klementowicz, o. dr Paweł Jasina TCh oceniło wystąpienia zawodników w dwu etapach. Pierwszy z nich polegał na wygłoszeniu wcześniej przygotowanej homilii do tekstów dowolnej niedzieli zwykłej. Po południu uczestnicy musieli w ciągu piętnastu minut przygotować wystąpienie kaznodziejskie na jeden z dwu zadanych tematów. Konkurencje były więc niezwykle wymagające. Tym bardziej wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć udział w konkursie należą się słowa uznania.
Jury wyłoniło następujących laureatów:
1. Adam Cieślak SDB
2. Jędrzej Baranowski OMI
3. Aleksander Ćwik CSsR
Dziękujemy wszystkim, którzy stanęli do kaznodziejskich zawodów, jurorom oraz organizatorom. Mamy nadzieję, że te zmagania to ledwie początek dzieła, które w kolejnych latach gromadzić będzie licznych młodych pasjonatów słowa Bożego. Doświadczenia homiletyczne, zbudowane relacje oraz, oczywiście, zdobyte nagrody to cenny bagaż na drodze wzrastania do kapłaństwa.