W czwarte, 30 maja, świętowaliśmy, wraz z o. Antonim Leszem OMI 65 rocznicę jego święceń prezbiteratu. Mszy św. przewodniczył sam jubilat. Kazanie wygłosił o. Władysław Walaszczyk OMI. O. Antoni odebrał wiele życzeń, m.in. od prowincjała, o. Pawła Zająca OMI oraz od kleryków. Jubilat jest najstarszym oblatem Polskiej Prowincji. Mimo swego wieku, 92 lata, nadal czynnie posługuje w Niemczech, we Frankfurcie.

Ojcze! Dziękujemy Ci za świadectwa piękno życia oblackiego oraz za pogodę ducha, która inspiruje nas młodych oblatów.