Dzisiejszy dzień zogniskowany był na refleksji nad spostrzeżeniami, jakie pojawiły się podczas sprawozdań regionów zgromadzenia i administracji generalnej. Bardzo ważnym momentem dzisiejszego dnia była dyskusja uczestników, która przyniosła wiele twórczych pomysłów. Poznamy je zapewne w sprawozdaniu po spotkaniu międzykapitulnym.