W niedzielę, 8 września, czterech współbraci: Piotr Depta, Dawid Stefaniszyn, Wojciech Trzcieliński i Jakub Wandzich, złożyli śluby wieczyste. W imieniu superiora generalnego śluby przyjął prowincjał polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, o. Paweł Zając OMI.

W homilii o. Prowincjał zwrócił uwagę na to, jak wielkim zadaniem jest właściwe rozeznanie zamysłu Bożego, w którym uczestniczy sam powołany, a także cały Kościół, szczególnie zaś dom formacyjny.

Śluby wieczyste oznaczają definitywne oddanie się na wyłączną służbę Bogu w zgromadzeniu zakonnym. W trakcie Eucharystii każdy z wieczystych profesów otrzymał krzyż oblacki, szkaplerz oraz egzemplarz Konstytucji i Reguł Zgromadzenia. Po Mszy św. był czas na uroczyste świętowanie przy stole wraz z rodzinami, współbraćmi, przyjaciółmi oraz pozostałymi gośćmi.

 

Tego dnia był także okazja do świętowania jubileuszu 50-tej rocznicy złożenia ślubów zakonnych przez naszych dwóch domowników: o. Kazimierza Lijki OMI oraz br. Jana Sowy OMI.