Nowy rok akademicki oraz formacyjny rozpoczęliśmy Eucharystią. Przewodniczył jej biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej, ks. Szymon Stułkowski. W swojej homilii główny celebrans zachęcił zgromadzonych do przyjęcia postawy misyjnej, dzięki niej bowiem przypadkowo napotkane osoby będą mogły powiedzieć pod adresem świadków: „Chcemy iść z wami, albowiem zrozumieliśmy, że z wami jest Bóg”(por. Za 8,23).

Po Mszy świętej wszyscy obecni udali się na mały poczęstunek, a następnie wzięli udział w akademii. Najpierw chór seminaryjny odśpiewał tradycyjny hymn „Gaude Mater Polonia”. Następnie o. dr Józef Wcisło OMI, rektor WSD Misjonarzy Oblatów MN w Obrze, uroczyście zainaugurował kolejny rok akademicki i formacyjny.

Wysłuchaliśmy również sprawozdania z działalności naukowo-dydaktycznej naszego seminarium za rok 2019/2020. Przedstawił je o. dr Grzegorz Rurański OMI, prefekt studiów. Fratrzy I roku mieli szansą przedstawić się krótko wszystkim gościom. Wykład inauguracyjny wygłosił ks. dr Dawid Stelmach. Tytuł wystąpienia brzmiał „Młodzież na doświadczeniach misyjnych – zmarnowany potencjał czy zaczyn odnowy?”.

Ostatnim punktem programu był wspólny posiłek w refektarzu klasztornym.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z dzisiejszych wydarzeń.