„Dlaczego ten sam tłum, który dzisiaj wita Chrystusa jak króla, za chwilę wyprowadzi Go z miasta jak przestępcę? Mechanizm nawrócenia działa w dwie strony (…). A w jakim kierunku idę ja?”. Do zadania sobie takiego pytania zachęcił o. Sebastian Łuszczki OMI, który przewodniczył Eucharystii w kaplicy seminaryjnej.

Liturgia przekazana na żywo drogą internetową zgromadziła niemal 180 osób.

Niedziela Palmowa rozpoczyna w liturgii Kościoła Wielki Tydzień, w którym rozważamy wydarzenia bezpośrednio poprzedzające mękę Chrystusa prowadzącą do Jego zmartwychwstania.