Link do pełnego artykułu ze zdjęciami:

Obra: Sześciu oblatów złożyło śluby wieczyste

Podczas Eucharystii sprawowanej dziś w kościele pw. św. Jakuba Większego w Obrze, sześciu młodych zakonników złożyło wieczystą profesję zakonną. Uroczystościom przewodniczył o. Paweł Zając OMI – prowincjał polskich oblatów, Mszę św. koncelebrowało blisko 40-stu prezbiterów. Profesom wieczystym towarzyszyli współbracia, rodzina i przyjaciele.

Po Ewangelii, zgodnie z biblijną logiką powołania, każdy z kandydatów został wezwany po imieniu. Rektor oblackiego seminarium – o. Sebastian Łuszczki OMI, przedstawił ich kandydatury do złożenia ślubów wieczystych w Zgromadzeniu. Następnie profesi wysłuchali słowa Bożego, jakie skierował do zebranych prowincjał.

Nawiązując do Ewangelii o rodowodzie Jezusa, o. Paweł Zając OMI wskazywał:

Historia zbawienia to jest historia łańcucha pokoleń, w którym każde ogniwo jest ważne i potrzebne. (…) Możecie teraz pomyśleć o waszej historii rodzinnej, o ogniwach pokoleń w waszych rodzinach. Zawdzięczamy im wszystkim, że na jakimś etapie swojego życia nie poddali się, tylko zmagali się o to, żeby życie dalej przekazać, żeby się o nie zatroszczyć. Także historia naszego Zgromadzenia i naszej Prowincji to jest łańcuch pokoleń i każdy z nas jest tutaj ogniwem. Ten łańcuch pokoleń przechodzi przez bardzo różne doświadczenia, jest droga wiary Abrahama, są zwycięstwa Dawida, jest mądrość Salomona, ale też przesiedlenie babilońskie, zniszczenie świątyni, okupacja rzymska. Ktoś tworzy ogniwo ze złota, ktoś uboższe, ale ważne jest by było, ważne jest by to ogniwo się nie przerwało – przekonywał kaznodzieja.

Ojciec Paweł Zając podkreślał, że czas życia osoby zakonnej ma być poświęcony na nieustanne zgłębianie pierwszego przykazania Dekalogu: “Nie będziesz miał bogów cudzych obok Mnie”. Dopełnieniem zaś tego przykazania jest nakaz miłości Boga i bliźniego.

Życie zakonne wypełnione wzajemną życzliwością, przebaczaniem sobie, miłością braterską, ale też miłością do każdego człowieka, któremu trzeba głosić Ewangelię, przyprowadzać go do Jezusa Chrystusa.

Kochani współbracia, którzy dzisiaj złożycie śluby wieczyste! Nie macie żadnej kontroli nad czasami, w których żyjecie, żaden z nas tu obecnych nie ma władzy nad czasem, w którym nam przyszło żyć, ale mamy władzę – i wy też macie władzę, i to wszystko w waszych rękach – nad czasem, który jest dany wam osobiście. I teraz już nie ma wątpliwości, że na wieki, że do śmierci i na wieki, nie ma innego celu waszego życia, jak zgłębianie pierwszego przykazania Dekalogu oraz najważniejszego przykazania miłości Boga i bliźniego – zwracał się do młodszych współbraci prowincjał.

W dalszej części kazania, o. Paweł Zając OMI przypominał i cytował różne wydania Konstytucji i Reguł jako świadectwo mądrości oblackich pokoleń. W swoje rozważanie wplatał historię Polskiej Prowincji, której 100-lecie przypada w bieżącym roku. Podkreślał znaczenie każdego powołania, jakie zostało ofiarowane przez Boga naszej rodzinie zakonnej.

To będzie bardzo pięknie patrzeć na was, jak w waszych rękach znajdą się już wasze osobiste krzyże oblackie, wasze szkaplerze Maryi Niepokalanej, wasze Konstytucje i Reguły i całe bogactwo tradycji i historii Polskiej Prowincji i naszego Zgromadzenia – przekonywał prowincjał.

Każdy z profesów otrzymał swój oblacki krzyż, który będzie odtąd nosił zatknięty za pasem sutanny. Wyrazem naszego oddania Niepokalanej jest szkaplerz, który nakładany jest na pierś, a drogę życia wyznacza księga Konstytucji i Reguł. Na znak włączenia w dobra duchowe rodziny zakonnej, prowincjał przekazał każdemu z profesów znak pokoju.

Warto zaznaczyć, że dzień 8. września jest dla każdego oblata dniem wspomnienia jego ślubów – i profesji wieczystej, ale również pierwszych ślubów zakonnych, które rozpoczynają czas życia zakonnego. Na dzisiejszej uroczystości był obecny złoty jubilat – o. Mieczysław Hałaszko OMI, a także srebrni jubilaci: o. Paweł Zając OMI oraz o. Bernard Felczykowski OMI.

Brat Adam Krupa OMI, który wraz ze złożeniem oblacji wieczystej zakończył okres pierwszej formacji, otrzymał od ojca generała pierwszą obediencję – do Prowincji Polskiej.

o. Paweł Gomulak OMI