W sobotę, 8 maja zakończył się dość niezwykły dzień skupienia.

Niezwykły, bo animowali go po raz pierwszy w historii diakoni, którzy za niecały miesiąc otrzymają święcenia prezbiteratu i opuszczą naszą wspólnotę, by pójść na nowe placówki.

Tematy konferencji skupiały się wokół Apostołów, jak nazywają ich nasze Konstytucje i Reguły, naszych pierwszych ojców.

Dziękujemy naszym diakonom i wspieramy ich modlitwą w tym szczególnym dla nich czasie.