Zgodnie z tradycją, majowy dzień skupienia głoszą klerycy VI roku. Wieczorną konferencję wprowadzającą wygłosił diakon Mateusz Król OMI.