Eucharystią oraz nabożeństwem dziękczynno-błagalnym obrzańscy oblaci i parafianie zakończyli odchodzący 2022 rok.
Pamiętaliśmy szczególnie o zmarłym Ojcu Świętym Benedykcie XVI.
W nowym roku życzymy wszystkim szczególnie pokoju płynącego od Chrystusa i radości na każdy kolejny dzień!