Pierwsza Oblacja: 8 września 2002

Prezbiterat: 31 maj 2008

Placówki:
2008-2010 wikariusz w parafii św. Eugeniusza de Mazenoda w Kędzierzynie-Koźlu
2010-2015 studia z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża (PUSC) w Rzymie
ukończone doktoratem w 2016 (dr nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego, nostryfikacja UKSW).
Pełnione posługi:
Od 2016
wykładowca prawa kanonicznego w WSD w Obrze
sędzia Sądu Metropolitalnego w Poznaniu,
mianowany pracownikiem badawczym (ricercatore) na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego
Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie w roku akademickim 2016-2017; 2017-2018.
Od 2017 Prefekt Studiów i formator